To Proste! ZAPISZ SIĘ

Super korepetycje

Korepetycje proponowane są dla uczniów potrzebujących indywidualnego wytłumaczenia materiału z zajęć lekcyjnych. Pomagamy w odrabianiu prac domowych, przygotowaniu do kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych.

Udzielamy pomocy z każdego zakresu materiału: szkoła podstawowa, technikum i liceum.

Dzięki indywidualnemu podejściu korepetytora matematyka staje się naprawdę prosta!
Z Nami szybko nadrobisz zaległości i bez problemu zrozumiesz nowy materiał.

Szkoła Matematyki prowadzi zajecia zarówno stacjonarne jak i online.

Poniższy cennik korepetycji obowiązuje ucznia przez cały rok szkolny 2023/2024.
 
Cena 1 lekcji (60 minut)Stała rezerwacja korepetycjiPojedyńcze korepetycje
Korepetycje indywidualne110 zł125
Korepetycje w parach60 zł od osoby75 zł od osoby
Korepetycje w grupie 3 osobowej50 zł od osoby65 zł od osoby


Regulamin stałej rezerwacji korepetycji
- Dokonując stałej rezerwacji korepetycji opiekun podpisuje umowę ze Szkołą Matematyki, określając dzień tygodnia oraz porę stałych korepetycji.

- Należność za stałe korepetycje płatna jest  z góry za dany miesiąc na podstawie rozliczenie wysłanego przez Szkołę Matematyki  na adres e-mail wskazany przez opiekuna.

- Wpłaty należy dokonać przelewem na nr rachunku bankowego.

- Dni wolne od pracy i święta nie są wliczane w stałe dni korepetycji.

- Posiadacz stałych korepetycji może dodatkowo rezerwować pojedyncze godziny w ramach dostępności po cenie stałych korepetycji.

- Korepetycje można odwołać najpóźniej do godziny 20:00 wieczorem w przededniu planowanych zajęć.

- Odwołane godziny muszą być odrobione w tym samym roku szkolnym po uzgodnieniu dostępności korepetytora. (nie wykorzystane godziny w danym roku szkolnym nie przechodzą na kolejny rok szkolny)

- W przypadku nie odwołania korepetycji do godziny 20:00 wieczorem w przededniu planowanych zajęć, zajęcia uznaje się za zrealizowane.

Regulamin pojedynczych korepetycji

- Aby ustalić termin  pojedynczych korepetycji należy przedzwonić pod nr telefonu 505-097-695.

- Należność za pojedyncze korepetycje płatna jest z góry przelewem.

- Rezerwacja na pojedyncze korepetycje zostaje zatwierdzona dopiero gdy zaksięgujemy przelew.

- Korepetycje można odwołać najpóźniej do godziny 20:00 wieczorem w przededniu planowanych zajęć.

- Odwołane godziny muszą być odrobione w tym samym roku szkolnym po uzgodnieniu dostępności korepetytora. (nie wykorzystane godziny w danym roku szkolnym nie przechodzą na kolejny rok szkolny)

- W przypadku nie odwołania korepetycji do godziny 20:00 wieczorem w przededniu planowanych zajęć, zajęcia uznaje się za zrealizowane.
 

Opinie

Poprzednia opinia
Następna opinia