To Proste! ZAPISZ SIĘ

Program

Podczas kursów ósmoklasisty realizujemy najważniejsze zagadnienia spośród  podstawy programowej przedmiotu matematyka wyznaczonej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną:
 
I. LICZBY WYMIERNE
zamiana ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne
zamiana ułamków dziesiętnych skończonych na ułamki zwykłe
dzielenie z resztą liczb naturalnych
dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb wymiernych
szacowanie wartości wyrażeń arytmetycznych
zasady podzielności
zaokrąglanie rozwinięć dziesiętnych liczb
interpretacja liczby wymiernej na osi liczbowej
obliczenia na liczbach wymiernych w kontekście praktycznym
II. Potęgi
obliczanie potęg liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych
potęga potęgi
iloczyn i iloraz potęg o takich samych podstawach
iloczyn i iloraz potęg o takich samych wykładnikach
III. Pierwiastki
wartości pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia
szacowanie pierwiastków
IV. Procenty
przedstawianie części pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości i odwrotnie
obliczanie procentu danej liczby
obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu
obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
obliczenia procentowe
V. Wyrażenia algebraiczne
mnożenie jednomianów
dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
mnożenie sum algebraicznych przez jednomiany
opisywanie za pomocą wyrażeń algebraicznych związków między różnymi wielkościami
obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych
VI. Równania
równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
wyznaczanie wskazanej wielkości z podanych wzorów
wielkości wprost proporcjonalne
zadania w kontekście praktycznym
VII. Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa
interpretacja danych
średnia arytmetyczna
prawdopodobieństwo zdarzeń
VIII. Figury płaskie
kąty wierzchołkowe i przyległe
twierdzenie Pitagorasa
własności kątów i przekątnych w prostokątach, równoległobokach, rombach i trapezach
pola i obwody trójkątów i czworokątów
układ współrzędnych
IX. Bryły
graniastosłupy
ostrosłupy

Opinie

Poprzednia opinia
Następna opinia